Guangdong

Longcheer Yacht Club

Address : 88 Xindong Rd, Longgang, Shenzhen
Founded : 1998
Berths : 275

Nansha Marina

Website: www.nanshamarina.com
Tel: +86 20 3907 8888
Address : Nansha Marina, South Gangqian Road, Nansha District, Guangzhou
Coordinates : 22.7576° N, 113.6206° E
Berths : 352 (water), 120 (storage)
Notes : 5-Star Gold Anchor Marina

Sevenstar Yacht Club

Website: www.7starbay.com
Tel: +86 755 2348-6777
Address: Seven Star Bay, Haijing Road, Dongshan Community, Nan’ao, Dapeng New District, Shenzhen

Shenzhen Marina Club

(Dameishawan Youtinghui)

Website: www.szmarina.com.cn
Address: No. 89 Yanmei Road, Dameisha, Yantian District, Shenzhen 518083

Shenzhen Bay Marina Club

Website: www.chinamarina.com
Tel: +86 755-2669-8333
Address: 1199 Wanghai Road, Nanshan District, Shenzhen
Founded: 1994
Berths: 268

Longcheer Yacht Club

Address : 88 Xindong Rd, Longgang, Shenzhen
Founded : 1998
Berths : 275

Nansha Marina

Website: www.nanshamarina.com
Tel: +86 20 3907 8888
Address : Nansha Marina, South Gangqian Road, Nansha District, Guangzhou
Coordinates : 22.7576° N, 113.6206° E
Berths : 352 (water), 120 (storage)
Notes : 5-Star Gold Anchor Marina

Sevenstar Yacht Club

Website: www.7starbay.com
Tel: +86 755 2348-6777
Address: Seven Star Bay, Haijing Road, Dongshan Community, Nan’ao, Dapeng New District, Shenzhen

Shenzhen Marina Club

(Dameishawan Youtinghui)

Website: www.szmarina.com.cn
Address: No. 89 Yanmei Road, Dameisha, Yantian District, Shenzhen 518083

Shenzhen Bay Marina Club

Website: www.chinamarina.com
Tel: +86 755-2669-8333
Address: 1199 Wanghai Road, Nanshan District, Shenzhen
Founded: 1994
Berths: 268